Aktualności Z życia parafii

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Spotykamy się w naszym kościele parafialnym na Mszy świętej patriotycznej. Chcemy dzisiaj, 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczcić ich pamięć. Chcemy podziękować Panu Bogu za synów polskiej ziemi, którzy nie poddali się, byli niezłomni, nie chcieli uznać podległości naszej ojczyzny. Modlimy się o życie wieczne dla nich i prosimy aby pamięć o nich nigdy nie przepadła.” – mówił ks. Radosław na rozpoczęcie uroczystej Mszy świętej.

„Ci żołnierze to zdrajcy narodu!” – bądźcie spokojnie, nie zwariowałem! – uspokajał ks. Radek – Tak wypowiadali się o naszych bohaterach narodowych, żołnierzach niezłomnych, wyklętych, powojennemu podziemiu niepodległościowemu i antykomunistycznemu, stawiającym opór sowietyzacji polski i podporządkowaniu naszej Ojczyzny ZSRR. Toczącymi walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce po zakończeniu II Wojny Światowej aż po nie tak dawne czasy; prominentni politycy w naszej Ojczyźnie. – mówił w Homilii.

Ci, którzy mieli być przedstawicielami narodu, a nie okupanta! Tak nazywali naszych bohaterów narodowych, wielkich patriotów najznamienitszych synów Polskiej Ziemi ci, dla których Polska nie była ukochaną Ojczyzną! Największą i najdroższą wartością! Tak nazywali ich ci, którzy nienawidzili i gardzili trzema najdroższymi słowami wyszytymi na naszych polskich sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

(…) Abyśmy mogli budować wielką i pewną przyszłość najpierw musimy znać przeszłość! To co dobre naśladować i kontynuować, a to co złe wyplenić. Musimy budować na mocnych fundamentach, które mimo, że nie raz były wstrząśnięte i naruszone, to przetrwały.

Czy można budować Ojczyznę bez Boga i poszanowania jego praw i Honoru? – pytał kapłan. – Pewnie można, ale będzie to karykatura bez przyszłości. Dlatego przed nami wszystkimi, przed każdym pokoleniem jest wielkie, wspólne zadanie: budować wielką, silną, zdrową, pobożną, świętą, katolicką i Bożą Ojczyznę Polskę. Państwo marzeń naszych przodków.

Żołnierze Wyklęci, którym oddajemy dzisiaj cześć i chwałę bardziej od swojego życia ukochali Boga, Honor i Ojczyznę. Te wartości dały im taką siłę i miłość, że nie złamano ich żadnym bólem ani torturą, aby walczyć o wolną Polskę. Za to im cześć i chwała na zawsze!”