Aktualności Budowa

Miejsce przewodniczenia

W prezbiterium naszego kościoła pojawił się nowy „mebel” – pulpit do przewodniczenia liturgii, który został ustawiony po lewej stronie ołtarza.

W Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego można przeczytać, że w prezbiterium, obok ołtarza i ambony, powinno znajdować się miejsce przewodniczenia liturgii dla celebransa (księdza przewodniczącego liturgii). Dotychczas takiego miejsca w naszym kościele nie było. Miejsce przewodniczenia powinno uwydatniać funkcję celebransa, jako przewodniczącego zgromadzeniu i kierującego modlitwą.

Miejsce przewodniczenia

W liturgii nie ma rzeczy zbędnych, ani tym bardziej przypadkowych, ale wszystko ma swój sens i znaczenie.

Obrzędy rozpoczynające oraz kończące liturgię dokonują się w miejscu przewodniczenia. Liturgia Słowa ma miejsce przy tzw. Ambonie, czyli przy Stole Słowa Bożego (tam karmimy się Słowem Bożym – odczytywane są czytania i głoszona jest Homilia), a Liturgia Eucharystycznej Ofiary spełnia się na Ołtarzu, czyli na Stole ofiarnym.

Nowe miejsce przewodniczenia zostało ustawione zgodnie z zaleceniami liturgicznymi. Niech ta zmiana pomaga nam wszystkim w bardziej owocnym przeżywaniu liturgii w naszym kościele.