Z życia parafii

Bierzmowanie A.D. 2018

17 maja br. młodzież z naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Marian Rojek, którego na początku Mszy św. serdecznie powitali rodzice bierzmowanych prosząc jednocześnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

„Czcigodny księże Biskupie, drogi nasz Pasterzu. Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele, strzeżenia depozytu wiary i jej przekazywania. Obecność księdza Biskupa w naszej parafii jeszcze wyraźniej wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie Apostołów, których Ty jesteś następcą, zbudowana jest nasza wiara. Serdecznie witamy Cię Ekscelencjo w naszej wspólnocie. Przed laty, w czasie Chrztu Świętego naszych dzieci przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i nauczycieli dokładaliśmy starań aby jak najlepiej przygotować ich do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś pragniemy, aby dzięki posłudze Waszej Ekscelencji Duch Święty zstąpił na tych młodych ludzi, aby stali się dojrzałymi świadkami Chrystusa, wyzbyli się lęku, a nabyli odwagę i chęć do życia.” Wdzięczni za obecność, udzielenie Sakramentu Bierzmowania i pasterskie błogosławieństwo rodzice obiecali modlitwę w intencji księdza Biskupa.

„Dzisiaj nie tylko wy jako rodzice, nie tylko wasze córki i synowie, ale cała wspólnota Kościoła woła do Ducha Świętego: Przyjdź! Niech Jego dary ubogacą ich, pomogą im pięknie realizować ich powołanie, ich życie. Przez to niech będą radością i szczęściem swoich rodziców, a także i wspólnot parafialnych, w których będą żyli i realizowali swoją codzienność.” – mówił ks. Biskup.

Mądrość daje nam możliwość patrzenia na siebie w pełnej prawdzie. Pozwala rozeznawać naszą wartość byśmy nie wpadli w pychę i nie wywyższali się ponad innych, ale tez byśmy nie wchodzili w drugą skrajność, w jakieś kompleksy, depresje, nie pomniejszali własnej godności, umiejętności i zdolności jakie posiadamy. – tłumaczył ks. Biskup sens jednego z darów Ducha Świętego. „Na to wszystko szkoda waszego pięknego, młodego życia. Nie musicie udowadniać, ani sobie ani waszym rodziców, ani szkole, ani całemu światu, a tym bardziej nie musicie udowadniać Panu Bogu kim to wy jesteście, albo kim to wy nie jesteście. I co potraficie, lub też co przerasta wasze możliwości.”

„Odkrywajmy więc ten dar prawdziwej mądrości, jakim dzieli się dziś z nami Duch Święty.”

Po wygłoszonej nauce ks. Biskup pobłogosławił krzyże dla bierzmowanych prosząc Boga, aby stały się źródłem zbawienia tych młodych ludzi, aby utwierdzały ich wiarę, pomnażały dobre czyny, pocieszały w cierpieniach, przyczyniały się do zbawienia dusz, strzegły i broniły bierzmowanych przed wszelkim złem.

Świadkowie otrzymali od ks. Biskupa piękne krzyże przedstawiające Trójcę Świętą, które osobiście zanieśli bierzmowanym do ucałowania i zawiesili na ich piersi.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych ks. Biskup prosił Ducha Świętego, by umocnił zebranych Swoimi darami i przez Swoje namaszczenie upodobnił do Chrystusa.

„Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi Swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha Mądrości i Rozumu, Ducha Rady i Męstwa, Ducha Umiejętności i Pobożności, napełnij ich Duchem Twojej Bojaźni, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Podczas namaszczenia krzyżmem czoła bierzmowanych, świadkowie trzymali swoją prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Ks. Biskup robiąc znak krzyża na czole bierzmowanych mówił: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”

Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej, młodzi podeszli do ks. Biskupa i ks. proboszcza, by w wyrazie wdzięczności wręczyć im bukiety pięknych kwiatów. „Kochany Księże Biskupie. Nasze serca przepełnia dziś radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą chcemy bronic wiary, która została w nas wlana podczas Chrztu Świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Ducha Świętego, za Sakrament Bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Tobie Księże Biskupie dziękujemy za ten wspaniały dzień, za to, że przybyłeś doi naszej parafii, aby stać się sługą tajemnic Bożych. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami oraz za słowo, które skierowałeś do nas. Niech dobry Bóg wspiera Księdza biskupa w posłudze pasterskiej na ziemi Zamojsko – Lubaczowskiej.”

Gorące podziękowania wyrazili również rodzicom, opiekunom i chrzestnym. Podziękowali im za przykład wiary i miłości oraz troskę za ich rozwój: „Postaramy się naszym dobrym życiem odwdzięczać za to wszystko, co dla nas robicie.” Swoją wdzięczność wyrazili również księdzu Maciejowi za opiekę i spotkania formacyjne. Podziękowali  swoim kapłanom i katechetom, którzy pomogli im przygotować się do Sakramentu Bierzmowania przez spotkania, posługę sakramentalną  i katechezę. Wszystkie podziękowania złożyli na ręce księdza Proboszcza Józefa Michalika, prosząc Chrystusa Króla Wszechświata, by obdarzał ich Swoim błogosławieństwem oraz potrzebnymi łaskami.

Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.
Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej!

Zdjęcia można obejrzeć w galerii na naszym parafialnym Facebook’u:  http://www.facebook.com/ParafiaChrystusaKrolaWBilgoraju/photos/