Aktualności Z życia parafii

Bierzmowanie A.D. 2022

Namaszczeni w Sakramencie Chrztu i Bierzmowania jesteśmy upodobnieni do Jezusa, a posilani Eucharystią zacieśniamy więzi z Nim i z Jego Kościołem. Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego, to sam Chrystus zaczyna w nas działać.” – mówił ks. bp Mariusz Leszczyński w Homilii na Mszy świętej 7 maja 2022r., podczas której ponad siedemdziesiąt młodych osób przyjęło Sakrament Bierzmowania. Ks. biskup tłumaczył zebranym znaczenie Sakramentów świętych zachęcając do częstego uczestnictwa w Eucharystii i przystępowania do Komunii św.

„Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania wg jej zasad. Amen.”

Powyższe słowa, wypowiedziane jednogłośnie przez wszystkich kandydatów, były odpowiedzią na pytanie zadane im przez ks. biskupa: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”

Po uroczystym Bierzmowaniu młodzież dziękowała kapłanom i animatorom wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca za trud i wysiłek włożony w przygotowanie ich do tego wyjątkowego dnia.

Otaczajmy swoją modlitwą tegorocznych bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości stawali się jeszcze bardziej gorliwymi wyznawcami Jezusa i świadkami Jego wielkiego miłosierdzia!