Aktualności Z życia parafii

Bierzmowanie A.D. 2023

„Niech ten znak, który uczynię na waszych czołach będzie konkretnym symbolem i znakiem bogactwa Bożej łaski.” – powiedział ks. biskup Marian Rojek na początku Homilii do kandydatów przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania.

20 maja 2023 był szczególnym dniem dla 80 osób i ich bliskich. Po wielu intensywnych przygotowaniach, modlitwach, naukach i wysłuchaniu konferencji, przybyli do naszej świątyni, by prosić o dary Ducha Świętego.

„Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”

„To namaszczenie pachnącym olejem ma wam umożliwić rozszerzanie świadectwa o Chrystusie. Bierzmowanie wyciąga was z ukrycia i umieszcza w pełnej widoczności w tej eklezjalnej wspólnocie, byście się stawali dojrzałymi chrześcijanami.

Przychodzący dziś do was Duch Święty ze Swoimi Darami jest gwarancją przyszłego nieskończonego skarbu, którym jest wieczne szczęście z Bogiem.” – tłumaczył ks. biskup.

Po Homilii kapłani w uroczystej modlitwie, wyciągając ręce nad kandydatami do bierzmowania, prosili Pana Boga o Dary Ducha Świętego dla nich.

Następnie ks. biskup podchodził do każdego kandydata i kreślił mu znak krzyża na czole. Ten wyjątkowy moment zostanie w ich sercach na zawsze. Tego bowiem dnia, umocnieni Duchem Świętym, rozpoczęli nową drogę w swojej wierze.

Otaczajmy bierzmowanych swoją modlitwą, by nie ustali w podążaniu za Chrystusem.