Aktualności Z życia parafii

I Komunia Święta A.D. 2021

23 maja 2021roku podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00, ks. proboszcz udzielił Pierwszej Komunii Świętej dzieciom z naszej parafii.

„Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, czynimy więc to z wielką radością.” – mówił ks. proboszcz prosząc również rodziców o potwierdzenie, że ich dzieci są dobrze przygotowane do przyjęcia tego Sakramentu.

„Perły są pięknymi, cennymi i drogimi klejnotami. Czy wiecie jak powstaje perła? Na wskutek bólu i cierpienia małży.” – tłumaczył w Homilii ks. Radek. „Ponieważ tak jak perła – ten drogocenny klejnot, powstaje w skutek cierpienia małży, tak również wszystkie sukcesy w życiu, które człowiek zawdzięcza swojej ciężkiej pracy, nauce i wyrzeczeniom, tak samo nasze zbawienie – czyli możliwość życia wiecznego z Panem Bogiem w Raju rodzi się na Krzyżu. Rodzi się w skutek niepojętego bólu i cierpienia, śmierci i zmartwychwstania samego naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.”

„Dlatego zapamiętajmy, że Pan Bóg, nasza wiara, Kościół, Boże zasady życia na tym świecie, których Kościół strzeże i których uczymy się na katechezie, to dla nas taka bezcenna, przepiękna, najdroższa perła, którą dostajemy od Pana Boga. Coś najdroższego, czego nie możemy w życiu zgubić, porzucić, olać, czy odstawić na któryś tam plan. To nasza droga do nieba – mówił kapłan – ponieważ Pan Jezus powiedział w Ewangelii św. Jana, że ten, kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne w Niebie. Kto nie spożywa nie będzie miał tego życia.”

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej i bardzo ważnej uroczystości.

Niech Bóg błogosławi dzieciom i ich bliskim!