Aktualności Z życia parafii

I Niedziela Wielkiego Postu

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Mk 1, 12-15

„Moi drodzy, wszyscy znamy wydarzenie potopu i historię Arki Noego. Pan Bóg za ciężkie grzechy ludzi mógł zniszczyć całe stworzenie, lecz dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu nie zrobił tego, tylko dał ludziom szansę na poprawę. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy jak po potopie zawarł przymierze przez osobę Noego ze wszystkimi ludźmi i istotami żywymi.” – mówił w homilii ks. Radek.

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 21 lutego br. kapłan tłumaczył, że to zalanie ziemi było nie tylko wyrokiem Bożej sprawiedliwości wobec niechcących się nawrócić grzeszników, ale również zwycięstwem i ocaleniem ludzi sprawiedliwych, prawych i bogobojnych.

„Obecnie ludzie czyniący z siebie bogów i panów świata, mający daleko gdzieś Boga, świętość, Jego przykazania, Ewangelię, moralność; też ściągną na ten świat w niedługim czasie Bożą karę i gniew. „ – mówił ks. Radek dając na przykład św. ś. Faustynę, o. Pio, s. Łucję z Fatimy i Matkę Bożą, którzy wyraźnie ostrzegają ludzkość, że Boży gniew i kara już są wymierzone w świat. „Tylko Matka Boża powstrzymuje jeszcze w czasie Pana Boga w wymierzeniu Jego kary i gniewu. Nie ma czasów bezkarnego życia. Stąd w tych ostatnich latach tyle się mówi o Bożym miłosierdziu jako o ostatniej desce ratunku dla wielkich grzeszników.”

Jako przykład wstawiennictwa i opieki Matki Bożej i niezgłębionego miłosierdzia Bożego ksiądz opowiedział o wydarzeniu, które miało miejsce w grudniu 2004 roku u wybrzeży oceanu Indyjskiego. Wielka fala Tsunami zabiła wówczas ok 294 tysiące ludzi, zatrzymała się ona jednak u progu Bazyliki Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vailankanni, w której uczestniczyło we Mszy Świętej ponad 2 tyś. wiernych.

„Dlatego niech to dzisiejsze Słowo Boże, świadectwa wielkich cudów, które opowiedziałem, ocalenie świata w potopie, wezwanie Chrystusa w Ewangelii do nawrócenia, ta wielka troska Boga o każdego najmniejszego człowieka uzmysłowi nam, jak Bóg nas bardzo kocha najprawdziwszą miłością. Każdy z nas – Jego dziecko i stworzenie – jesteśmy dla Niego ważni i chce naszego szczęścia.

Niech tegoroczny Wielki Post będzie dla nas okazją do obudzenia w sobie pragnienia Boga, który często przegrywa z innymi rzeczami, potrzebami i sprawami. W ramach postanowień spróbujmy częściej niż tylko w niedzielę – w wolniejsze dni tygodnia rano lub wieczorem, przyjść na Mszę Świętą, nie opuścić żadnej Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Będąc tak blisko Boga płyńmy tą Arką Kościoła opartą na Eucharystii, sakramentach i Matce Bożej do Ziemi Obiecanej, którą dla nas jest Niebo. Amen.”