Aktualności Z życia parafii

Jubileusz 100-lecia Legionu Maryi

Legion Maryi istnieje na świecie od 1921 roku, w Polsce od lat 80 XX wieku.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

28 sierpnia 2021r. w naszym kościele odbyły się wyjątkowe uroczystości z okazji Jubileuszu 100 – lecia Legionu Maryi na świecie.

Zostało zaproszonych wielu księży. Wśród nich byli: ks. prał. Jan Zdzisław Ciżmiński, ks. kan. Czesław Szuran, ks. kan. Stanisław Budzyński, ks. kan. Jerzy Kołtun, ks. kan. Julian Brzezicki, ks. Adam Sobczak, ks. Radosław Sokołowski i ks. Józef Michalik.

Podczas spotkania został odczytany referat przedstawiający historię powstania Legionu Maryi, a po nim wszyscy zebrani odsłuchali kilku świadectw członkiń Legionu. Były to słowa pełne radości z przynależności do tej wspólnoty, jak i wielkiej wdzięczności Panu Bogu za otrzymane dary i łaski.

Po odśpiewaniu Hymnu Legionu Maryi rozpoczęła się uroczysta Msza święta, podczas której Homilię wygłosił ks. prałat Jan Zdzisław Ciżmiński.

Po zakończeniu Eucharystii i odśpiewaniu Apelu, był czas na poczęstunek i rozmowy.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!