Aktualności Z życia parafii

Liturgia Wigilii Paschalnej

Noc Paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Wigilia Paschalna koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego cała jej Liturgia pełna jest symboli życia: Światło, Słowo, Woda i Uczta. Znaki te stanowią również treść kolejnych części Liturgii Wigilii Paschalnej.

3 kwietnia 2021 roku zgromadziliśmy się w naszej świątyni na Liturgii Wigilii Paschalnej, którą rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia.

Na Liturgię Światła składa się poświęcenie Paschału, zapalenie go i procesjonalne wejście do kościoła.

„Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”

Z zapalonym Paschałem kapłan wraz z całą służbą liturgiczną i wiernymi wszedł do Kościoła, w którym do tej chwili panowała ciemność. To właśnie Chrystus jest tym, który Swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci.

„Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał!”

Po wysłuchaniu pełnego radości Orędzia Paschalnego, czyli Hymnu ku czci Jezusa Chrystusa, odśpiewanego przez kapłana, rozpoczęła się Liturgia Słowa Bożego, która tej nocy miała szczególny charakter. Odczytywane były bowiem trzy czytania ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu.

Kolejną częścią obrzędu Wielkiej Soboty jest liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Zakończeniem uroczystości jest Liturgia Eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. „