Z życia parafii

Nabożeństwo Fatimskie

Dokładnie sto lat temu, 13 maja 1917 roku, Matka Boża po raz pierwszy objawiła się trojgu małym pastuszkom w Fatimie, przekazując im orędzie dla świata.

By uczcić to niezwykłe wydarzenie mogliśmy wziąć udział w Nabożeństwie Fatimskim, które rozpoczęła Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

„Matka Boża przychodzi, by mówić: pokuta. Trzeba się umartwiać i nawracać.” – tłumaczył ks. Maciej podczas Homilii i zachęcał do przyjmowania i ofiarowania swojego cierpienia za dusze cierpiące w czyśćcu i w intencji nawrócenia grzeszników. „Czy ja wsłuchując się w orędzie Matki Bożej z Fatimy potrafię przyjmować cierpienia? Czy potrafię cierpieć, by zbawić siebie i drugiego człowieka? Czy ja potrafię przyjąć cierpienie, nawet gdy nie muszę go przyjmować?”

Każdy z nas potrzebuje ciągłego nawracania i powrotu do bliskości z Jezusem Chrystusem. Warto zastanowić się, czy wsłuchując się w orędzie Matki Bożej nawracam się i czy myślę o tym, co powinienem zmienić w swoim życiu?

Po Mszy świętej, idąc w procesji dookoła Kościoła i niosąc Figurę Matki Bożej, odmawialiśmy wspólnie modlitwę różańcową.

Po powrocie do Świątyni trwaliśmy na wspólnej modlitwie w duchu uwielbienia. Rozważając słowa Matki Bożej zapisane w Ewangelii, oddawaliśmy swoje troski i zmartwienia Bogu ukrytemu w Przenajświętszym Sakramencie. Pragnąc tak jak Matka Boża zgadzać się na wolę Boga i na Jego plany względem każdego z nas, śpiewaliśmy wraz z zespołem i ks. Maciejem: Tak, tak, tak Panie mówię tak Twemu słowu, Twojej woli, Twym natchnieniom. Bo Ty jesteś mym Pasterzem, który chroni i strzeże i który daje życie wieczne.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii na naszym parafialnym Facebook’u:  http://www.facebook.com/ParafiaChrystusaKrolaWBilgoraju/photos/