Aktualności Z życia parafii

Nowi ministranci

W ostatnią Niedzielę października 2021 roku byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Ośmiu chłopców, po długim i skrupulatnym przygotowaniu, zostali dopuszczeni do służby liturgicznej.

Ks. Radek – opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, potwierdził księdzu proboszczowi, że chłopcy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach.

Nowo przyjęci ministranci złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie.

Ksiądz proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa, poświęcił stroje ministranckie i wręczył chłopcom ich legitymacje.

Norbert Deryło, Jan Łazorczyk, Maksymilian Bryła, Karol Ferens, Adam Szubiak, Stanisław Mirek, Mateusz Zań i Jan Skwarek od tego dnia z dumą przynależą do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Niech ich postawa będzie przykładem dla rówieśników, a Bóg niech obficie im błogosławi!