Aktualności Z życia parafii

Otrzymali Dary Ducha Świętego – Bierzmowanie 2021

12 maja 2021 roku, ks. biskup Marian Rojek udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęło 69 młodych chrześcijan, którzy przez cały rok przygotowywali się do tego wydarzenia.

Poprzedniego dnia kandydaci otrzymali poświęcony przez kapłana krzyż, który podczas przyjęcia Sakramentu Bierzmowania mieli zawieszony na piersi.

„Do Ducha Świętego obdarzającego dzisiaj młodych bierzmowanych siedmiorakimi Darami: Mądrości i Rozumu, Dobrej Rady i Męstwa, Umiejętności i Pobożności oraz Bożej Bojaźni wołamy, by im pomógł właściwie oraz odpowiedzialnie ustawić ich obecne życie na całą dorosłą przyszłość, aż po ziemski kres każdego z nas. A od tego jak ja teraz żyje zależy również moja wieczna przyszłość.” – mówił w Homilii ks. biskup.

Ksiądz biskup tłumaczył czym są owe Dary Ducha Świętego i mówiąc o trudnościach dzisiejszego życia pokazywał jednocześnie sposoby na ich przezwyciężenie. „To jest wasza misja bierzmowanych – być świadomymi świadkami Chrystusa wobec świata. Czy ja się do Chrystusa upodabniam w życiu? Taka jest konsekwencja sakramentu jaki młodzi przyjmują dzisiaj w tej świątyni.”

„Jako człowiek Bożego Ducha, gdy wiem, co jest dobre, a czynię zło, to zaprzeczam Bożym Darom jakie dzisiaj otrzymałem i to te Dary, po które wyciągam rękę staną się wtedy świadectwem przeciwko mnie. Dlatego patrzcie co robicie, patrzcie jak postępujecie, bo bierzecie na siebie odpowiedzialność za siedmiorakie Dary Ducha Świętego.” – radził ks. biskup. „Niech one będą waszym szczęściem. Niech one będą waszą siłą w codziennym życiu. Niech one będą waszą nadzieją, które pokonuje ludzkie rozczarowanie.”

Kapłani w uroczystej modlitwie, wyciągając ręce nad kandydatami do bierzmowania, prosili Pana Boga o Dary Ducha Świętego dla nich.

Ksiądz Biskup mówiąc: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego jednocześnie kreślił na czołach bierzmowanych znak krzyża.

Po zakończeniu uroczystości, podziękowania księdzu biskupowi za udzielenie Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, złożyli zarówno bierzmowani jak i ich rodzice.

Bóg zapłać kapłanom, młodzieży i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej niezwykle ważnej uroczystości!

Za zdjęcia bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Ferens!

Osoby, które chcą otrzymać wszystkie zdjęcia z Bierzmowania, prosimy o kontakt poprzez mail: chrystusakrola.bilgoraj@gmail.com, lub FB/Messenger https://pl-pl.facebook.com/ParafiaChrystusaKrolaWBilgoraju.