Aktualności Z życia parafii

Powitaliśmy nowych ministrantów

„Sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach, a swoją gotowość i pragnienie służenia przy ołtarzu potwierdzają swym życiem chrześcijańskim.” – mówił ks. Radek, prosząc ks. proboszcza o dopuszczenie chłopców do pełnienia posługi ministrantów i udzielenie im błogosławieństwa, aby ich służba była miła Bogu i pociągała do Niego innych. By byli sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. 

Aby zostać przyjętym do grona ministrantów potrzeba kilku miesięcy nauki pod okiem kapłana i ceremoniarzy. Chłopcy przez ten czas przygotowań uczą się odpowiedniego zachowania i wyznaczonych reguł. Zasady ministranta obowiązują ich jednak nie tylko w kościele, ale również w domu i szkole.

16 października 2022 do grona LSO zostali przyjęci:

– Dominik Grabias

– Mikołaj Drozdowski

– Leon Rymarz

– Antoni Borowiec

– Antoni Misiarz

– Jakub Lewandowski

– Antoni Wiatrowski

Od tego dnia chłopcy wchodząc do zakrystii będą pozdrawiali innych słowami: „Króluj nam Chryste”. Jest to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w ich sercach „Zawsze i wszędzie”.

Chłopcy, witamy Was i życzymy wytrwałości, sił i wielu radości w posłudze przy Ołtarzu. Niech Bóg Wam błogosławi!