Aktualności Budowa

Prace w kościele

W piątek, 12 kwietnia br. w naszym kościele miały miejsce prace z udziałem zwyżki.
Zostały nawiercone 4 otwory wentylacyjne w suficie i odkurzone filary. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Siek, który podjął się pracy na wysokości i wszystkim mężczyznom, którzy zadbali o jej bezpieczny przebieg.