Aktualności Z życia parafii

Przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

5 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne przed aktem zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według nabożeństwa św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Takiego zawierzenia może dokonać każdy. Powierzenie się Maryi, to naśladowanie Jezusa.

Oddajemy się Maryi, ponieważ szukamy najbezpieczniejszych rąk, w które moglibyśmy złożyć nasze życie.

Aby dokonać takiego zawierzenia warto przygotować swoje serce przez rozważania treści książki prezentowanej na spotkaniu przez ks. Radka.

Jednak zawierzyć się Maryi (jak również odnowić to zawierzenie) można w każdej chwili, nawet bez przygotowania. Wystarczy samo pragnienie serca.

Po wszelkie informacje odnośnie przygotowania i samego zawierzenia zapraszamy do ks. Radka.