Aktualności Z życia parafii

Rekolekcje adwentowe

„Rekolekcje są po to, byśmy sobie uzmysłowili, że jest to czas szczególnie poświęcony dla Pana.” – powiedział rekolekcjonista ks. Krzysztof Portka we wstępie do Homilii rozpoczynającej tegoroczne rekolekcje adwentowe, które przeżywaliśmy od 6 do 8 grudnia br.

„Nie możemy patrzeć tylko na to co się zmieni wokół mnie. „ – mówił ks. Krzysztof tłumacząc, że zmienić mają się przede wszystkim nasze serca i nasze patrzenie na wiarę, Boga i ludzi.

Ks. rekolekcjonista rozważając Ewangelię nawiązywał do trzech bardzo ważnych postaci. W czwartek patronował nam św. Izajasz, w piątek św. Jan Chrzciciel, a w sobotę Matka Boża.

Przez trzy dni mogliśmy wsłuchiwać się w głoszone Słowo i na przykładzie świętych patronów zastanawiać się nad swoim życiem i dokonać refleksji na temat swojego stanu duchowego.

Ostatniego dnia rekolekcji, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Krzysztof zwrócił uwagę na rozeznawanie woli Boga w życiu Maryi. Była Ona bezpośrednio związana z przyjściem Mesjasza. Wszystko to przeżywała w swoim sercu. Z pewnością towarzyszyło Jej również napięcie i zaniepokojenie,  jak będzie wyglądało Jej dalsze życie. To pełne oczekiwania napięcie powinno towarzyszyć również nam. Oczekujemy bowiem na wyjątkowy dzień – na Narodzenie Syna Bożego.

Kapłan tłumaczył jak ważne jest rozeznawanie woli Boga w naszym życiu. Jak bardzo istotne jest, byśmy nie kształtowali ludzi na swój obraz, a pozostawili im wolność w pracy nad sobą.

„Matka Najświętsza uczy nas pewnego realizmu. Ona rozeznawała całą sytuację. Podczas zwiastowania Maryja przedstawiła Bogu realny problem braku męża. Była otwarta, by przyjąć wolę Pana Boga, ale jednocześnie pytała o realizm życia. (…) Warto więc brać przykład z Maryi, gdy nam czegoś brakuje w małżeństwie, czy w rodzinie. Podchodzę realnie do tego i na wzór Matki Najświętszej przychodzę do Jezusa i mówię: Panie, brakuje nam miłości, brakuje nam cierpliwości, brakuje nam przebaczenia, brakuje nam zdolności do wyrzeczenia się siebie.”

Ksiądz rekolekcjonista zachęcał, by brać przykład z Maryi i tak jak ona współpracować z innymi. Ona trwała na modlitwie z Apostołami, towarzyszyła Jezusowi i jego uczniom „i nie kręciła nosem, że są tacy lub inni, a my to robimy.”

Przez trzydzieści trzy dni, 130 osób przygotowywało się do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi poprzez rozważanie treści podręcznika według św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. 8 grudnia, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, wierni zgromadzili się w samo południe na Mszy św. i po uprzednim odczytaniu i podpisaniu aktu zawierzenia, złożyli go na ręce kapłana.

„To dopiero początek naszej drogi z Maryją.” – powiedział ks. Maciej, który  życzył również wszystkim sił i wytrwałości w dążeniu do świętości na wzór Matki Najświętszej. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkę złożenia aktu. Opieczętowana i podpisana przez kapłana będzie przypominać o tym wyjątkowym dniu.

Na zakończenie rekolekcji adwentowych ks. proboszcz Józef Michalik wyraził ks. Krzysztofowi swoją głęboką wdzięczność za wygłoszone Słowo. Słowa podziękowania złożyli również przedstawiciele parafii, życząc księdzu rekolekcjoniście błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii na naszym parafialnym Facebook’u:  http://www.facebook.com/ParafiaChrystusaKrolaWBilgoraju/photos/