Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy!

 

Schola dziecięca działająca w naszej parafii spotyka się w każdą sobotę o godz. 11.00, by pod przewodnictwem pana organisty Stanisława Wołowskiego, uczyć się jak pięknie śpiewać na chwałę Boga.

Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczynki,  którzy chcieliby przyłączyć się do wspólnego śpiewania w szeregach naszej scholki!