Seminarium Odnowy Wiary

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, poprzez które Bóg wzbudził i nadal budzi wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Jeszcze nigdy w historii człowieka, życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, powodując dezorientację oraz deformację relacji, które przeżywamy – relacji z innymi ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie wiary. Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszać a naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się być mocna, również potrzebują czegoś, co ją umocni. Seminarium Odnowy Wiary pomaga w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.

Co ludziom dało Seminarium? Posłuchajcie świadectw:

Świadectwo 1:

Świadectwo 2:

Świadectwo 3: