Aktualności Z życia parafii

Środa Popielcowa 2021

„Środa Popielcowa jest bramą, która wprowadza nas w okres Wielkiego Postu oraz w kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Po raz kolejny w naszym życiu chcemy podjąć ten trud, drogę pokuty i nawrócenia, umocnić się, by na nowo przeżywać swoje życie z Jezusem” – mówił ks. proboszcz we wstępie do Eucharystii. „Gromadzimy się w tej wspólnocie prosząc Ducha Świętego, aby umocnił naszą wolę na czas podejmowania praktyk pokutnych.”

Środa Popielcowa nie zobowiązuje do udziału we Mszy świętej, a jednak co roku gromadzi w kościele tłumy wiernych. Co w tym dniu jest takiego wyjątkowego?

Środa Popielcowa (w tym roku przypadła 17 lutego) rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Zgromadzeni na Eucharystii w Środę Popielcową (zwaną również Popielcem) podchodzą do kapłana, który na znak pokuty posypuje im głowę popiołem.

Kapłan wypowiada wtedy słowa z Pisma Świętego „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19) lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Ks. proboszcz tłumaczył czym jest rozpoczynający się Wielki Post i jak powinniśmy go przeżywać. „Czy Wielki Post nie kojarzy nam się czasem z jakimś obozem przetrwania?” – pytał i zwracał uwagę, byśmy nie podchodzili do wyrzeczeń jak do testu albo egzaminu, po zaliczeniu którego czujemy satysfakcję i dumę. Zachęcał do podjęcia starań w sprawach wiary i pogłębiania relacji z Panem Bogiem. „Modlitwa, post i jałmużna – wszystko to wymaga wysiłku i poświęcenia. Pamiętajmy jednak, że podejmujemy się tego dlatego, że jest to miłe Bogu.”

„Znajdź więc czas, by otworzyć serce dla Boga, a wtedy On objawi ci Siebie. Spróbuj przeczytać jakąś duchową książkę lub dogłębnie rozważyć wybraną cześć Biblii.” – zachęcał kapłan.

A co z tak modnym w dzisiejszych czasach, powstrzymaniem się od jedzenia słodyczy lub mięsa? „Ważne jest, że my nie tyle mamy pościć od czegoś, ale dla Kogoś. To z miłości do Boga czegoś sobie odmawiamy. I ta miłość do Boga ma nam pomóc zbliżyć się do bliskich” – mówił. „Spróbuj w Wielkim Poście ograniczyć swoje narzekanie, fochy, a nawet ilość czasu spędzanego w internecie.”

Ks. proboszcz tłumaczył również kwestię jałmużny, jako jednej z praktyk wielkopostnych: „Ona pozwala nam zrozumieć, że rzeczy materialne nie są najważniejsze. Uświadamia nam, że nasze życie i szczęście nie są zależne od tego, co można kupić za pieniądze. Uczy nas dzielenia się z potrzebującymi i ofiarowania siebie, swojego czasu, swojej uwagi i bliskości tym, którym bardzo tego brakuje.”

Rozpoczynając Wielki Post pamiętajmy więc, że tylko Bóg może nadać sens naszemu życiu. Ten kto ufa własnym siłom, srodze się zawiedzie, dlatego tak ważne jest oddanie wszystkiego i całkowite zaufanie Panu Bogu.

„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”