Aktualności Budowa Z życia parafii

Świecznik wotywny

W naszym kościele, w bocznej nawie pod ołtarzem Świętej Rodziny, został postawiony nowy świecznik. Można złożyć ofiarę w wybranej przez siebie intencji i po chwili zaświeci się jedna lub kilka świeczek.

Ofiary będą przekazane na szczytny cel (misje lub ochrona dziecka poczętego – do rozeznania).