Z życia parafii

Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej

„Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela” – takie słowa proroctwa wypowiedział starzec Symeon, gdy ujrzał maleńkiego Jezusa przyniesionego do świątyni jerozolimskiej przez Maryję i Józefa.

Po dziś dzień, na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Święto jest bogate w symbolikę światła i ma charakter zdecydowanie maryjny. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni, tak też przynosi światło wszystkim wierzącym. Dlatego też tego dnia przynosimy do kościoła gromnice. Są one zapalane i następnie poświęcane przez kapłana już na początku Mszy św.

Jeszcze nie tak dawno, bo na początku XX wieku gospodarze wracali do swoich domów z zapaloną gromnicą i pierwsze co robili, to kopcili na stropowej desce znak krzyża. Był to widoczny znak, że żadne zło nie ma wejścia do domu. Samą zapaloną świecę stawiali w czasie burz w oknie, by chroniła przed piorunami i wskazywała bezpieczną drogę zbłąkanym wędrowcom. Dziś już raczej nie spotkamy tego typu praktyk. Dzisiaj światło gromnicy ma nam przede wszystkim przypominać o Panu Jezusie, który jest Światłem na oświecenie pogan.