Aktualności Z życia parafii

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022

„Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.”

Listopad jest dla naszej parafii szczególnym miesiącem, bowiem właśnie wtedy przeżywamy doroczny odpust ku czci Chrystusa Króla Wszechświata.

20 listopada br. na Sumę odpustową przybyło wielu gości spoza parafii, w tym ponad piętnastu księży chcących wspólnie z nami się modlić.

W Homilii ks. kan. Jan Domański tłumaczył jak ważne jest dbanie o wartości katolickie i wierność Bożym przykazaniom.

Procesja dookoła kościoła i zawierzenie całej parafii Sercu Jezusa dopełniły uroczystości odpustowych. Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas!