Z życia parafii

Walentynkowo na Spotkaniu z Ewangelią

„Trwajcie w miłości mojej!” – powiedział Jezus do swoich uczniów w Ewangelii według Świętego Jana czytanej podczas niedzielnej Eucharystii.

Dzieci doskonale znają treść przykazania miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.” Jak jednak mają pokazać Bogu, że Go kochają? Jak mają okazywać miłość drugiemu człowiekowi?

Na Spotkaniu z Ewangelią dzieci prześcigały się w wymyślaniu sposobów na okazywanie miłości Bogu i bliźnim.  Wszystkie pomysły zapisywały na kolorowych sercach i przyklejały dookoła hasła streszczającego przykazanie miłości. Na końcu, w wyrazie obietnicy spełniania tych dobrych uczynków, uroczyście złożyły swoje podpisy.

W Piśmie Świętym wielokrotnie jest mowa o miłości Boga do człowieka. Słyszymy o tym również na kazaniach w kościele i katechezach w szkole. Dzieci doszły jednak do wniosku, że o miłości warto mówić jak najczęściej. Dlatego też wspólnymi siłami zrobiły ponad czterdzieści małych walentynek z napisem: „Bóg Cię kocha” i przeprowadziły akcję uświadamiania o tym napotkanym na drodze ludziom.

Swoje pierwsze kroki skierowali do zakrystii, by kolorowymi serduszkami obdarować księży i pana kościelnego. Walentynki trafiły również do kilku osób oczekujących na rozpoczęcie Mszy św. wywołując na ich twarzach radosne uśmiechy. Bo jak tu się nie ucieszyć po przeczytaniu tak wspaniałej wiadomości? 🙂

„Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Rób wszystko, abyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu aż do samego Boga” – pisał św. Augustyn.

Aby móc kochać drugiego człowieka, trzeba najpierw zrozumieć jak bardzo Bóg kocha każdego z nas i odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Na zakończenie Spotkania z Ewangelią dzieci modliły się o potrzebne łaski, by potrafiły okazywać miłość i  nigdy nie kuśtykały na drodze prowadzącej do Boga.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii na naszym parafialnym Facebook’u:  http://www.facebook.com/ParafiaChrystusaKrolaWBilgoraju/photos/