Aktualności Z życia parafii

Wielka Sobota 2022

Wielką Sobotę rozpoczęliśmy od Jutrzni, czyli modlitw stanowiących wspomnienie Zmartwychwstałego Chrystusa. Piękne śpiewy w wykonaniu naszych wikariuszy wprowadziły nas w nastrój radosnego wyczekiwania.

Późnym wieczorem wraz z Kapłanami i służbą liturgiczna zgromadziliśmy się przed Kościołem wokół ogniska. Tu nastąpiło poświęcenie ognia. Ks. proboszcz nakreślił na Paschale znak krzyża i umieścił pięć symbolicznych gwoździ.

„Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”

Z zapalonym Paschałem, kapłan wraz z całą służbą liturgiczną i wiernymi wszedł do Kościoła, w którym do tej chwili panowała ciemność. To właśnie Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci.

Po wezwaniu kapłana: „Światło Chrystusa” mogliśmy podejść i od Paschału zapalić swoje świece. Gdy kapłan po dojściu do Ołtarza po raz trzeci podniósł i pokazał ogień świecy, w Kościele zapaliły się wszystkie światła.

„Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał!”

Liturgia Wielkiej Soboty jest niezwykle bogata w treść i symbole. Tej nocy Liturgia Słowa ma wyjątkowy charakter. Usłyszeliśmy bowiem pięć czytań ze Starego Testamentu i dwa z Nowego, które miały nas przygotować przez przybliżenie wielkich dzieł Boga do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym – naszym Zbawicielem.

W drugiej części Liturgii Słowa, po czterdziestodniowej przerwie, po raz pierwszy rozległo się radosne Alleluja.

W kolejnej części obrzędu Wielkiej Soboty była Liturgia Chrzcielna, podczas której nastąpiło błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Zakończeniem uroczystości była Liturgia Eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.