Aktualności Z życia parafii

Wielki Czwartek 2022

Święte Triduum Paschalne rozpoczęliśmy Liturgią Wielkiego Czwartku, który w tym roku przeżywaliśmy 14 kwietnia.

W dniu upamiętniającym ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, przedstawiciele wspólnot parafialnych i szkół złożyli księżom najserdeczniejsze życzenia, wyrażając ogromną wdzięczność za dotychczasową posługę i obiecując modlitwę w ich intencji.

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana.” Św. Jan Maria Vianney

Pragniemy wam podziękować za trud posługi kapłańskiej dla naszej wspólnoty parafialnej, za każde dobro nam wyświadczone, za udzielone sakramenty, za posługę w konfesjonale, za każdą odprawioną Mszę święta, za uśmiech i każdy dzień nam poświęcony!

„Chociaż Ewangelia nie kieruje nas bezpośrednio do wydarzenia z Wieczernika, to jak wiemy, Wielki Czwartek to pierwszy z trzech świętych dni, które nadały nowy sens życiu człowieka i nowy bieg historii świata.

Wielki Czwartek to dzień, w którym ludzkość otrzymała dwa wspaniałe dary: Eucharystię i Kapłaństwo.” – mówił w Homilii ks. proboszcz Józef Michalik, zachęcając wiernych do codziennego uczestnictwa w Mszy św. i korzystania z Sakramentów świętych.

Po liturgii Eucharystycznej i rozdaniu Komunii Świętej, w uroczystej procesji nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu z tabernakulum do Ciemnicy, czyli ołtarza wystawienia, symbolizującego miejsce uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy w noc oczekiwania na wyrok.

Milkną organy i dzwony. Tabernakulum zostało puste…