Aktualności Z życia parafii

Wielki Piątek 2022

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje się Mszy świętej.

Ogołocony ołtarz przypomina nam uniżenie Chrystusa i odarcie Go z wszelkiej godności.

Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęła procesja do ołtarza, przed którym kapłan upadł na twarz krzyżem. Gest ten oznacza nasze uniżenie się wobec śmierci Chrystusa, której przyczyną były nasze grzechy.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: pierwsza to Liturgia Słowa, w której wysłuchaliśmy Męki Pańskiej z relacji bezpośredniego świadka – św. Jana. Natomiast słowa z Listu do Hebrajczyków pomogły nam zrozumieć sens śmierci Chrystusa, który stał się przyczyną zbawienia dla wszystkich.

Liturgię Słowa zakończyła uroczysta modlitwa powszechna, w której modliliśmy się za wszystkich ludzi, ponieważ Chrystus umarł za ludzi całego świata.

Kolejną, wyjątkową częścią Liturgii jest Adoracja Krzyża, który został wniesiony i był etapami odsłaniany przez kapłana podczas wypowiadania przez niego słów: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata!

Każdy obecny w kościele mógł podejść i adorować krzyż – znak naszego zbawienia i niepojętej miłości Boga do człowieka.

Po trzeciej części Liturgii, czyli po Komunii św., Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie został przeniesiony z ciemnicy do Bożego grobu.