Aktualności Z życia parafii

Wino św. Jana

„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

Powyższe słowa usłyszeliśmy z ust kapłana 27 grudnia 2022roku w liturgiczne wspomnienie św. Jana apostoła i ewangelisty.

Poświęcone wino w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana, ma zachować ludzi od pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed zatruciami. Jest również symbolem miłości, a jego spożycie uwalnia nas od trucizny zła i nienawiści oraz pomaga w szerzeniu wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Pobłogosławione wino niesie więc ze sobą piękne znaczenia: jest znakiem łaski Bożej, symbolem miłości, która „neutralizuje” zło i nienawiść, jest też drogowskazem do udziału w Eucharystii, uczcie Ciała i Krwi Chrystusa, obecnego w znaku chleba i wina.

Ks. proboszcz pobłogosławił zarówno wino stojące na ołtarzu, jak i to przyniesione przez wiernych. Kapłani częstując wiernym winem z kielicha, wypowiadali słowa „pij miłość św. Jana”.

Tradycja smakowania wina św. Jana, to także wezwanie, aby poznać nauczanie najmłodszego z apostołów, który zachęca, aby dzielić się miłością na co dzień i czerpać ją od Tego, który jest Miłością.