Aktualności Z życia parafii

Występ Scholki Dziecięcej

8 maja 2022r. nasze Królewskie Skowronki śpiewały na scenie Festynu w Goraju.

Nad przygotowaniem dzieci pracował pan Stanisław Wołowski i ks. Radosław Sokołowski.

Dziewczynki zaśpiewały wiele pięknych piosenek zachwycając wykonaniem całą publiczność!