Kategoria - Zawierzenie

Zawierzenie

Pycha

List okólny do Przyjaciół Krzyża (16-17) Si quis vult post me venire, jeśli kto chce pójść...