Kategoria - Zawierzenie

Zawierzenie

Nasze zepsucie

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP (78-81) Trzecia prawda: najlepsze nasze uczynki bywają...

Zawierzenie

Rzeczy ostateczne

List okólny do Przyjaciół Krzyża (20-23; 58) Drodzy Przyjaciele Krzyża, tak naprawdę wszyscy...

Zawierzenie

Lęk i ufność

Tajemnica Maryi (40-42) To nabożeństwo ubezpiecza nasze łaski, zasługi i cnoty, czyniąc...

Zawierzenie

Masowość

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP (186-187) W sprawach doczesnych ufają własnym tylko...

Zawierzenie

Pycha duchowa

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP (64-65; 93) Czyż nie jest to godne pożałowania...

Zawierzenie

Zmysłowość

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP (87-89) Piąta prawda: nasza słabość i ułomność...